Rezerwacja online

Kim był św. Szymon z Lipnicy

Św. Szymon z Lipnicy (ur. między 1438 a 1440 w Lipnicy, zm. 18 lipca 1482 w Krakowie) – polski święty Kościoła katolickiego, prezbiter, kapłan z franciszkańskiego Zakonu Braci Mniejszych (OFM) - oo. Bernardynów.
Rodzice św. Szymona, Anna i Grzegorz, mimo iż nie byli zamożni, starali się zapewnić mu jak najlepsze wychowanie. W 1454 r. Szymon rozpoczął, a w 1457 ukończył wydział nauk wyzwolonych na studiach uniwersyteckich na Akademii Krakowskiej, uzyskując tytuł bakałarza.
 
8 września 1453 r.  św. Jan Kapistran założył w Krakowie pierwszy w Polsce klasztor Obserwantów pw. św. Bernardyna ze Sieny. Prawdopodobnie pod wpływem jego żarliwych kazań św. Szymon w 1457 r. wstąpił, podobnie jak wielu innych młodych ludzi w tamtym okresie, do zakonu bernardynów. Po odbyciu nowicjatu pod kierunkiem o. Krzysztofa z Varese złożył w 1458 r. pierwsze śluby zakonne.
Po ukończeniu studiów teologicznych Szymon otrzymał ok. 1460/1462 święcenia kapłańskie. Najpierw pełnił posługę jako przełożony tarnowskiego konwentu. Następnie przeniósł się na Stradom do Krakowa, gdzie poświęcił się głoszeniu kazań, znanych z jasności i mądrości. Podobnie jak św. Bernardyn ze Sieny i św. Jan Kapistran, o. Szymon szerzył nabożeństwo do Imienia Jezus, nawracając licznych grzeszników. W 1463 r., jako pierwszy wśród Braci Mniejszych, został kaznodzieją zakonnym i katedralnym na Wawelu w Krakowie – z tego powodu nadano mu tytuł praedicator ferventissimus. W życiu zakonnym odznaczał się surowością życia. Bardzo czcił Najświętszy Sakrament i Matkę Bożą oraz Imię Jezus.
 
Chcąc oddać cześć św. Bernardynowi ze Sieny, 17 maja 1472 wraz z kilkoma współbraćmi z Polski przybył do L'Aquila, by wziąć udział w uroczystości przeniesienia jego relikwii do nowej świątyni zbudowanej ku jego czci.
W 1478 ponownie przybył do Italii z okazji kapituły generalnej w Pawii. Nawiedził wówczas groby św. Apostołów Piotra i Pawła w Rzymie. Następnie udał się w pielgrzymkę pokutną do Ziemi Świętej.
Od lipca 1482 r. do 6 stycznia 1483 r. Kraków dotknięty był epidemią cholery. Wówczas franciszkańscy zakonnicy z klasztoru bernardynów, a wśród nich św. Szymon, niestrudzenie otaczali chorych opieką. Ojciec Szymon gorliwie opiekował się chorymi i udzielał sakramentów. Wkrótce sam zachorował. Z pokorą znosząc cierpienia choroby, przy końcu życia wyraził pragnienie, aby pochowano go pod progiem kościoła, tak by wszyscy po nim deptali.
W szóstym dniu choroby, 18 lipca 1482 r., umarł spokojnie z oczyma utkwionymi w Krzyżu. Po śmierci Szymona odnotowano ponad 370 cudownych uzdrowień i łask przypisywanych jego wstawiennictwu; grób świętego odwiedzali liczni pielgrzymi. Jego relikwie znajdują się do dziś w krakowskim kościele Bernardynów na Stradomiu pod Wawelem.
 
  • Data urodzenia - między 1438 a 1440 r., Lipnica (obecnie Lipnica Murowana)   
  • Data śmierci - 18 lipca 1482 r., Kraków   
  • Kościół/wyznanie - rzymsko-katolicki   
  • Data beatyfikacji - 24 lutego 1685 r., Rzym, przez Innocentego XI (aprobata kultu)   
  • Data kanonizacji - 3 czerwca 2007 r., Plac Świętego Piotra, Rzym, przez Benedykta XVI   
  • Wspomnienie - 18 lipca   
  • Patron Krakowa, studentów  
***

Modlitwa do św. Szymona
Boże, nasz Ojcze, który wybrałeś św. Szymona z Lipnicy na gorliwego głosiciela Twojego Słowa i szerzyciela chwały Najświętszego Imienia Jezus, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie strzegli ducha wybrania, dzięki któremu nazywamy się i jesteśmy Twoimi dziećmi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Szymona
Św. Szymonie, który kochałeś Boga prawdziwą miłością i na wierze oparłeś swoje życie! Świadku Ewangelii, głosicielu Imienia Jezus, czcicielu Maryi Panny, wierny synu św. Franciszka, otocz opieką matki, by były szczęśliwe; umacniaj nauczycieli, by umieli wymagać i kochać; patronuj studentom w poszukiwaniu prawdy, a synów marnotrawnych prowadź w ramiona Ojca. Wszystkich, którzy się do Ciebie uciekają, racz wysłuchać. Amen.

Modlitwa dziękczynna za dar kanonizacji
Panie Jezu Chryste, który nagradzasz świętych Twoich, za ich miłość ku Tobie chwałą ołtarzy, dziękujemy Ci za kanonizację św. Szymona z Lipnicy dokonaną przez Ojca Świętego Benedykta XVI.
Niech wyniesienie do chwały kanonizacji św. Szymona, pomnoży w narodzie naszym Twoją cześć i chwałę, wzmoże naszą miłość i oddanie Tobie oraz Twej Matce Niebieskiej.
Niech wszystkich wiernych w naszej Ojczyźnie, a szczególnie nas samych, natchnie świętym zapałem do urzeczywistniania w Polsce królestwa Maryi i Twego. Panie nasz i Zbawicielu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Św. Szymonie z Lipnicy - módl się za nami!
 

 


Więcej informacji o św. Szymonie z Lipnicy
http://www.bernardyni.com/sw-szymon-z-lipnicy.html

Sanktuarium św. Szymona z Lipnicy
Kościół i klasztor pw. św. Bernardyna ze Sieny

http://www.bernardyni.com/klasztory/krakow

Kaplica św. Szymona z Lipnicy
http://www.bernardyni.com.pl/kaplica_sw_szymona_z_lipnicy.html