Rezerwacja online

O świętym Szymonie z Lipnicy

Św. Szymon z Lipnicy (ur. między 1438 a 1440 w Lipnicy, zm. 18 lipca 1482 w Krakowie) – polski święty Kościoła katolickiego, prezbiter, kapłan z franciszkańskiego Zakonu Braci Mniejszych (OFM) - oo. Bernardynów.
 
Rodzice św. Szymona, Anna i Grzegorz, mimo iż nie byli zamożni, starali się zapewnić mu jak najlepsze wychowanie. W 1454 r. Szymon rozpoczął, a w 1457 ukończył wydział nauk wyzwolonych na studiach uniwersyteckich na Akademii Krakowskiej, uzyskując tytuł bakałarza.
 
8 września 1453 r.  św. Jan Kapistran założył w Krakowie pierwszy w Polsce klasztor Obserwantów pw. św. Bernardyna ze Sieny. Prawdopodobnie pod wpływem jego żarliwych kazań św. Szymon w 1457 r. wstąpił, podobnie jak wielu innych młodych ludzi w tamtym okresie, do zakonu bernardynów. Po odbyciu nowicjatu pod kierunkiem o. Krzysztofa z Varese złożył w 1458 r. pierwsze śluby zakonne.
 
Po ukończeniu studiów teologicznych Szymon otrzymał ok. 1460/1462 święcenia kapłańskie. Najpierw pełnił posługę jako przełożony tarnowskiego konwentu. Następnie przeniósł się na Stradom do Krakowa, gdzie poświęcił się głoszeniu kazań, znanych z jasności i mądrości. Podobnie jak św. Bernardyn ze Sieny i św. Jan Kapistran, o. Szymon szerzył nabożeństwo do Imienia Jezus, nawracając licznych grzeszników. W 1463 r., jako pierwszy wśród Braci Mniejszych, został kaznodzieją zakonnym i katedralnym na Wawelu w Krakowie – z tego powodu nadano mu tytuł praedicator ferventissimus. W życiu zakonnym odznaczał się surowością życia. Bardzo czcił Najświętszy Sakrament i Matkę Bożą oraz Imię Jezus.
 
Od lipca 1482 r. do 6 stycznia 1483 r. Kraków dotknięty był epidemią cholery. Wówczas franciszkańscy zakonnicy z klasztoru bernardynów, a wśród nich św. Szymon, niestrudzenie otaczali chorych opieką. Ojciec Szymon gorliwie opiekował się chorymi i udzielał sakramentów. Wkrótce sam zachorował. Z pokorą znosząc cierpienia choroby, przy końcu życia wyraził pragnienie, aby pochowano go pod progiem kościoła.
 
Zmarł w szóstym dniu choroby, 18 lipca 1482r. Po śmierci Szymona odnotowano ponad 370 cudownych uzdrowień i łask przypisywanych jego wstawiennictwu, a grób świętego odwiedzali liczni pielgrzymi. Jego relikwie znajdują się do dziś w krakowskim kościele Bernardynów na Stradomiu pod Wawelem, do którego zapraszamy serdecznie!
 
***
 
Modlitwa do św. Szymona
Św. Szymonie, który kochałeś Boga prawdziwą miłością i na wierze oparłeś swoje życie! Świadku Ewangelii, głosicielu Imienia Jezus, czcicielu Maryi Panny, wierny synu św. Franciszka, otocz opieką matki, by były szczęśliwe; umacniaj nauczycieli, by umieli wymagać i kochać; patronuj studentom w poszukiwaniu prawdy, a synów marnotrawnych prowadź w ramiona Ojca. Wszystkich, którzy się do Ciebie uciekają, racz wysłuchać. Amen.

Św. Szymonie z Lipnicy - módl się za nami!
 

 


Więcej informacji o św. Szymonie z Lipnicy
http://www.bernardyni.com/sw-szymon-z-lipnicy.html

Sanktuarium św. Szymona z Lipnicy
Kościół i klasztor pw. św. Bernardyna ze Sieny

http://www.bernardyni.com/klasztory/krakow

Kaplica św. Szymona z Lipnicy
http://www.bernardyni.com.pl/kaplica_sw_szymona_z_lipnicy.html
 Warning: Declaration of Model_Banners::add(array $data) should be compatible with App_Db_Table::add(array $data, $table = false) in /home/klient.dhosting.pl/novarum5/domszymona.pl/application/models/Banners.php on line 0